BR Miljøtech ApS
BR Miljøtech ApS (BRMT) er specialist i miljøsanering og nedbrydning (helt eller delvis)
Vi har god kommunikation og dialog til og med offentlige myndigheder, kvalitetssikring, projektstyring samt
dokumentation og vores medarbejdere har gennemført den krævede miljøuddannelse.
PROJEKTER
 Langkærparken, Tilst:

 • Indvendig afmonteringer af radiatorer, rør, sanitet, køkkener, skabe, døre og karme, fliser, afrensning af
  vægmalinger, udv. afmontering af facadeplader, trækonstruktioner og isolering, skæring af betonklodser,
  dørhuller, fjernelse af elevatorskakt og asbesttag samt korrekt bortskaffelse af al affald samt rengøring.
  Inklusive lukket arbejdsområder for miljøsanering af kontamineret materialer samt korrekt sortering og
  bortskaffelse af al affald til godkendte modtagere
   Birkehegnet, Næstved – ingen informationer – før min tid!
   Rigshospitalets Kolegium
 • Fjernelse af indvendige skabe, døre etc., rydning af badeværelsessanitet og -armaturer, miljørensning af
  vægge/lofter samt nedskæring og fjernelse af samme, rengøring. Inklusive lukket arbejdsområder for
  miljøsanering af kontamineret materialer samt korrekt sortering og bortskaffelse af al affald til godkendte
  modtagere
   Kalkærparken, Højbjerg
 • Afmontering og fjernelse af døre, skabe, vinduer, gulve, cementplader ydervægge: mursten + beton,
  terrasseoverdækninger, sålbænke, tagvinduer, tagplader. Inklusive lukket arbejdsområder for
  miljøsanering af kontamineret materialer samt korrekt sortering og bortskaffelse af al affald til godkendte
  modtagere
   Stadionparken, Glostrup
 • Nedbrydning og fjernelse af alt indv. i lejlighed, træ- og terrazzo gulve, indv. vægge, asbestlofter, vinduer,
  fuger, altanplader, glasparti og brystninger (beton), skæring af vægge, skakter etc., fjernelse af asbesttag
  samt rengøringer. Inklusive lukket arbejdsområder for miljøsanering af kontamineret materialer samt
  korrekt sortering og bortskaffelse af al affald til godkendte modtagere
   Lundevænget, Kbh.
 • Afmontering af tagsten og taglægter, gulve og vægge i loftrum, indvendige døre, gerigter, køkkener,
  radiatorer og rør, tapet, badeværelsesgulv og sanitet, skillevægge samt asbestholdig isolering mm.
  Inklusive lukket arbejdsområder for miljøsanering af kontamineret materialer samt korrekt sortering og
  bortskaffelse af al affald til godkendte modtagere

BR Miljøtech:

 • Virksomheden har i gennemsnit beskæftiget 50-75 medarbejdere gennem de seneste 5 år
 • Virksomheden har få fastansatte, og lejer medarbejdere ind efter behov – afhængig af de
  konkrete opgaver, der skal udføres.
 • Omsætning 2016/2017: Kr. 18. mio. – 2017/2018: Kr. 29 mio.
  Miljøsanering af miljøforurenende og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer:
 • Vi bryder al ikke kontamineret inventar og bygningsdele ned, sorterer disse i foreskrevne fraktioner
  og bortskaffer disse
 • Derefter etableres lukket arbejdsområde med indgangssluse, lukning/tætning af alle åbninger samt
  etablerer undertryk og luftrensning
 • Alle miljøfarlige materialer/stoffer afrenses/afmonteres med special el-værktøj og eller manuel
  håndværktøj alt efter opgavens art. Det kan f.eks. være asbestholdige plader, malinger, lakker,
  fugemateriale som indeholder PCB, én eller flere tungmetaller eller asbestfibre
 • Al afrenset materiale opsamles omhyggeligt, manuel hvis dele for store til støvsuger og støvsuger er
  påmonteret el-værtøjer. Der er altid tale om specialstøvsugere
 • Al afrenset materiale bliver emballeret i hhv. plastsække eller ”wrappet” og aftørret inden transport
  ud af lukket arbejdsområde gennem adgangssluse (3 kamre)
 • Sluttelig rengøring – grundig støvsugning af samtlige overflader og hvis asbest tørres alle overflader
  af og luftrensere renser fortsat luften i 24 timer hvorefter der støvsuges igen inden lukket
  arbejdsområde åbnes igen
 • Al affald sorteres i dikterede affaldsfraktioner og transporteres til:
  o RØDT = miljøfarligt affald til destruktion hos Fortum Waste Solutions (tidl. Kommunekemi, Nyborg)
  o Gult = miljøforurenet affald til deponi eller forbrænding hod godkendt modtager

BR Miljøtech ApS

o GRØNT = rent genanvendeligt affald af/hos godkendt modtager og eller direkte genbrug af
ikke bearbejdet enheder (eks. vinduer/døre)

Underentreprenør kollegaer:

 • Ribe VVS er en god professionel kollega, som vi med fineste resultater har samarbejdet med
  mange gange på forskellige byggepladser.
 • Ribe VVS benytter oftest os, hvis de har behov for miljømæssig hjælp og ekspertise